Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

Опубликовано: 15:29 30.06.2020 Добавить cобытия

2020. gada 30. jūnijā projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros Līvānos, Rīgas ielā 101, tiks atklāts āra trenažieru laukums. Laukumā ir uzstādīti 8 dažādi trenažieri un vingrošanas komplekss, kas ļaus kā lieliem, tā maziem lietotājiem uzlabot savu fizisko veselību, stiprinot organismu.

 

Latgales reģiona attīstības aģentūra kā projekta partneris sadarbībā ar iesaistītajām 13 pašvaldībām reģionā 2 gadu laikā ir iegādājusies kā sporta inventāru, tā izveidojusi vairākus multifunkcionālos āra trenažierus un vingrošanas kompleksus pašvaldību teritorijās. Tie ir uzstādīti Balvos, Daugavpilī, piecos Daugavpils novada pagastos (Kalupē, Sventē, Višķos pie Višķu tehnikuma, Silenē un Kraujā), Līvānos, Riebiņos un Viļānos. Izveidotie sporta laukumi jau ir ieguvuši lielu popularitāti jauniešu vidū un tiek aktīvi izmantoti. Sporta inventārs ir iegādāts Aglonas, Preiļu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada pašvaldību skolām, kas ļaus uzlabot sporta treniņu kvalitāti un dos iespēju organizēt kvalitatīvas vietēja mēroga sporta sacensības futbolā, basketbolā, strītbolā, volejbolā, florbolā, vingrošanā un citos sporta veidos. Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir nopirkts un uzstādīts elektroniskais tablo, kas ļauj organizēt augsta līmeņa sacensības skolā. Projekta ietvaros ir izveidots pirmais parkūra laukums Viļānos, ir tapuši skeitparki Krāslavā un Ludzā, izvietota skrituļošanas rampa Riebiņu centrā. Pateicoties iegādātajam sporta aprīkojumam un inventāram, jaunieši Latgalē ir iepazinuši ielu sporta veidus, citi arī apguvuši pirmās iemaņas tajos un turpina apgūt ko jaunu. Jaunizveidotie āra sporta laukumi kļūst par jauniešu brīva laika pavadīšanas vietām, kur ne tikai satiekas, bet arī kopīgi trenējas un apgūst jaunus vingrinājumu kompleksus. Tas ir būtisks ieguldījums riska grupas bērnu un jauniešu integrācijai, organizējot sporta aktivitātes.

 

Projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) mērķis ir veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī, nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, radītu sporta kultūru šajās teritorijās. To īsteno 4 partneri: vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un 2 partneriem no Lietuvas – Visaginas pašvaldības administrāciju un Ignalinas Kultūras un sporta centru.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR, LRAA projekta partnera budžets ir 350 000 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales reģiona attīstības aģentūra, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

 • Līvānos atklās āra trenažieru laukumu

Категории: Развлечения;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv