DU viesojās Vidzemes Augstskolas vadība

Publicēts: 18:05 16.12.2015 Pievieno notikumu
Otrdien, 15. decembrī DU apmeklēja Vidzemes augstskolas rektors Dr. hist. Gatis Krūmiņš un augstskolas vadības delegācija.  Vizītes laikā Vidzemes augstskolas (ViA) vadība tikās ar DU rektoru, profesoru Arvīdu Barševski un pārrunāja abu augstskolu turpmāko attīstību, budžeta vietu sadalījumu  un citas izglītības aktualitātes, kā arī iepazinās ar DU infrastruktūru.
ViA Administratīvā prorektore Iveta Putniņa un galvenā finansiste Ginta Sēne interesējās par DU finansējuma uzskaiti par zinātni un citiem saistītiem jautājumiem ar atskaitēm par zinātnisko un pētniecisko darbību. ViA tikai šogad kļuva par zinātnisko institūciju, līdz ar to vēlējās gūt pieredzi no DU. Viesi interesējās par Konfūcija klasi DU, tās izveidošanas procesu un finansēšanu.
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju studiju korpusā ViA viesi iepazinās ar laboratoriju darbu un iegādāto aprīkojumu dabaszinātnēs. Zinātņu prorektore, asociētā profesore I. Kokina informēja par prioritārajiem studiju un zinātnes virzieniem, DU sasniegumiem, zinātniskā darba organizāciju, projektu izstrādi un dalījās ar ViA kolēģiem pieredzē. Sarunās tika apspriestas jomas, kurās DU un ViA varētu nākotnē sadarboties, kā attīstīt sadarbību abās augstskolās ar uzņēmējiem.
ViA viesiem bija unikāla iespēja piedalīties un izbaudīt burvīgus pozitīvās noskaņas brīžus DU Ziemassvētku izstādē – tirdziņā „Piparkūku mežs”, kurā ViA rektors G.Krūmiņš atzīmēja, ka DU ir daudz radošā potenciāla, kas vērojams ne vien mūsdienīgi iekārtotās un aprīkotās studiju procesam nepieciešamajās telpās, laboratorijās, bet arī studējošo un docētāju  izdoma, rīkojot šāda veida sarīkojumus..
Pēcpusdienā viesi ar DU rektoru A. Barševski devās uz Studiju un pētniecības centru "Ilgas", kurā iepazinās ar Koleopteroloģisko pētījumu centru un apmeklēja arī jaunuzcelto Meža bioloģiskās daudzveidības laboratorijas ēku. Arī šajā jomā paveiktais viesus patīkami pārsteidza, atzīmējot, ka DU ir veikusi milzīgu darbu  studiju pētniecības aprīkojuma attīstībā.
  • DU viesojās Vidzemes Augstskolas vadība

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv