Latvijas reģioni un novadi - Pilsētas.lv

KURZEMES  REĢIONS

Kurzeme atrodas Latvijas rietumos, un to apskalo Rīgas jūras līcis un Baltijas jūra. Kurzeme vienmēr ir saistījusies ar Baltijas jūras šalkoņu,
kāpām, bagātām pilsētām, tumšiem mežiem, bieziem siliem, mistiskiem purviem un gleznainām ainavām.
Kurzeme ir slavena ar savu garo pludmali un Baltijas jūras stāvkrastiem. Pludmales Kurzemē stiepjas gandrīz 300 km garumā.
Lielākās Kurzemes pilsētas ir – Liepāja, Ventspils, Saldus, Kuldīga un Talsi.
Tomēr nebrīnieties, ja kādā no Latvijas ceļvežiem ieraudzīsiet, ka Kurzemē ietilpst arī Kandavas, Tukuma, Jaunpils un Engures novadi.
Pirms Latvijā tika uzsākta teritoriālā reforma, šie novadi tika klasificēti kā Kurzemē ietilpstoši, līdz ar to tūrisma nozarē joprojām bieži tiek lietots
šis iepriekšējais teritorijas iedalījums.

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - LIEPĀJA;
Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta.Tā atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā, Baltijas jūras krastā.
No sauszemes puses Liepāju norobežo Liepājas un Tosmares ezeri.
Liepāja ir “zaļa pilsēta”, jo 35% no kopējās pilsētas platības aizņem apstādījumi un dabas teritorijas.
Liepājas pirmsākumi meklējami mazā zvejnieku ciemā — “Līvas ciemā”, kas vēstures rakstos minēts jau 1253.gadā.
Šodien pilsēta atrodas jaunos un neordināros attīstības meklējumos.

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - VENTSPILS;  
Ventspils atrodas Kurzemes ziemeļrietumos, pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā.
Ventspils pilsētas teritorija aizņem 55,4 km2, no kuriem 38% ir meži, parki un ūdeņi.
Pēc platības Ventspils ir 6. lielākā Latvijas republikas pilsēta un 2. lielākā pilsēta Kurzemē.

AIZPUTES NOVADS;
Aizputes novads ir pašvaldība Kurzemes vidienē.
Centrs Aizpute.
Platība 640,2 km2.
Iedzīvotāji (2010) 10 368.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 5 pagasti.
AIZPUTES PILSĒTA;  
Aizputes pagasts;
Cīravas pagasts;
Kalvenes pagasts;
Kazdangas pagasts;
Lažas pagasts;

ALSUNGAS NOVADS;
Alsungas novads ir pašvaldība Kurzemē, 180 km no Rīgas senajā suitu apvidū.
Centrs Alsunga.
Platība 190 km2.
Iedzīvotāji (2010) 1620.
Izveidots 2009. gadā.
Gudenieku pagasts;
Jūrkalnes pagasts;

BROCĒNU NOVADS;
Brocēnu novads ir pašvaldība Kurzemes austrumu daļā.
Centrs Brocēni.
Platība 498,5 km2.
Iedzīvotāji (2010) 7068.
Izveidots 2001. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 4 pagasti.
BROCĒNU PILSĒTA;   
Blīdenes pagasts;
Cieceres pagasts;
Gaiķu pagasts;
Remtes pagasts;

DUNDAGAS NOVADS;
Dundagas novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Kurzemē.
Centrs Dundaga.
Platība 674 km2.
Iedzīvotāji 4740.
Novads izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 2 pagasti.
Dundagas pagasts;
Kolkas pagasts;

DURBES NOVADS;
Durbes novads izveidots 2000. gadā, paplašināts 2009.gadā.
Centrs Lieģi, Tadaiķu pagasts.
Platība 320,7 km2.
Iedzīvotāji (2010) 3401.
Izveidots 2000. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 4 pagasti.
DURBES PILSĒTA;  
Dunalkas pagasts;
Durbes pagasts;
Tadaiķu pagasts;
Vecpils pagasts;

GROBIŅAS NOVADS;
Grobiņas novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Kurzemē.
Centrs Grobiņa.
Platība 490,2 km2.
Iedzīvotāji (2010) 10 220.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 4 pagasti.
GROBIŅAS PILSĒTA;  
Bārtas pagasts;
Gaviezes pagasts;
Grobiņas pagasts;
Medzes pagasts;

KULDĪGAS NOVADS;
Kuldīgas novads ir pašvaldība Kurzemē, kurā apvienota Kuldīgas pilsēta un bijušā Kuldīgas rajona pagasti.
Centrs Kuldīga.
Platība 1756,7 km2.
Iedzīvotāji (2010) 27 213.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 13 pagasti.
KULDĪGAS PILSĒTA;  
Ēdoles pagasts;
Gudenieku pagasts;
Īvandes pagasts;
Kabiles pagasts;
Kurmāles pagasts;
Laidu pagasts;
Padures pagasts;
Pelču pagasts;
Rendas pagasts;
Rumbas pagasts;
Snēpeles pagasts;
Turlavas pagasts;
Vārmes pagasts;

MĒRSRAGA NOVADS;
Mērsraga novads ir pašvaldība Kurzemes ziemeļaustrumos, Rīgas jūras līča krastā.
Centrs Mērsrags.
Platība 109,0 km2.
Iedzīvotāji (2010) 1832.
Izveidots 2011. gadā.

NĪCAS NOVADS;
Nīcas novads atrodas Kurzemes dienvidrietumu daļā.
Centrs Nīca.
platība 350,79 km2.
Iedzīvotāji (2010) 3858.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 2 pagasti.
Nīcas pagasts;
Otanķu pagasts.

PĀVILOSTAS NOVADS;
Pāvilostas novads ir izveidots  Kurzemes rietumu daļā.
Centrs Pāvilosta.
Platība 515 km2.
Iedzīvotāji (2010) 3 233.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 2 pagasti.
PĀVILOSTAS PILSĒTA;  
Sakas pagasts;
Vērgales pagasts;

PRIEKULES NOVADS;
Priekules novads ir pašvaldība Kurzemes dienvidos.
Centrs Priekule.
Platība 519,7 km2.
Iedzīvotāji (2010) 6 611.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 4 pagasti.
PRIEKULES  PILSĒTA;  
Bunkas pagasts;
Gramzdas pagasts;
Kalētu pagasts;
Virgas pagasts;

ROJAS NOVADS;
Rojas novads ir pašvaldība Kurzemes ziemeļos, Rīgas jūras līča piekrastē.
Robežojas ar Dundagas, Mērsraga, Talsu, Tukuma un Engures novadiem.
Centrs Roja.
Platība 200,5 km2.
Iedzīvotāji (2010) 4412.
Izveidots 2008. gadā.

RUCAVAS NOVADS;
Rucavas novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Kurzemes dienvidrietumos,
kurā apvienoti bijušā Liepājas rajona Dunikas un Rucavas pagasti.
Robežojas ar Nīcas, Grobiņas un Priekules novadiem, kā arī Lietuvas Klaipēdas apriņķa Skodas rajonu un Palangas pilsētu.
Centrs Rucava.
Platība 449 km2.
Iedzīvotāji (2010) 1998.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības  2 pagasti.
Dunikas pagasts;
Rucavas pagasts;

SALDUS NOVADS;
Saldus novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidota Kurzemes pašvaldība,
kurā apvienota Saldus pilsēta un 15 pagasti.
Robežojas ar Vaiņodes, Skrundas, Kuldīgas, Kandavas, Brocēnu un Auces novadiem, kā arī Lietuvas Telšu un Šauļu apriņķiem.
Centrs Saldus.
Platība 1683,3 km2.
Iedzīvotāji (2010) 28 705.
Izveidots 2008. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 15 pagasti.
SALDUS PILSĒTA;  
Ezeres pagasts;
Jaunauces pagasts;
Jaunlutriņu pagasts;
Kursīšu pagasts;
Lutriņu pagasts;
Nīgrandes pagasts;
Novadnieku pagasts;
Pampāļu pagasts;
Rubas pagasts;
Saldus pagasts;
Šķēdes pagasts;
Vadakstes pagasts;
Zaņas pagasts;
Zirņu pagasts;
Zvārdes pagasts;

SKRUNDAS NOVADS;
Skrundas novads ir pašvaldība Kurzemē, Ventas kreisajā krastā.
Centrs Skrunda.
Platība 553,2 km2.
Iedzīvotāji (2010) 5 968.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 4 pagasti.
SKRUNDAS PILSĒTA;  
Nīkrāces pagasts;
Raņķu pagasts;
Rudbāržu pagasts;
Skrundas pagasts;

TALSU NOVADS;
Talsu novads ir pašvaldība Kurzemē, ko veido Talsu pilsēta kopā ar vēl 15 apkārtējiem bijušā Talsu rajona pagastiem.
Centrs Talsi.
Platība 1 763 km2.
Iedzīvotāji (2010) 34 443.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 4 pilsētas un 14 pagasti.
TALSU PILSĒTA;  
SABILES PILSĒTA;  
STENDES PILSĒTA;  
VALDEMĀRPILS PILSĒTA;  
Abavas pagasts;
Ārlavas pagasts;
Balgales pagasts;
Ģibuļu pagasts;
Īves pagasts;
Ķūļciema pagasts;
Laidzes pagasts;
Laucienes pagasts;
Lībagu pagasts;
Lubes pagasts;
Strazdes pagasts;
Valdgales pagasts;
Vandzenes pagasts;
Virbu pagasts;

VAIŅODES NOVADS;
Vaiņodes novads ir pašvaldība Kurzemes dienvidos.
Robežojas ar Priekules, Aizputes, Skrundas un Saldus novadiem, kā arī Lietuvas Klaipēdas un Telšu apriņķi.
Centrs Vaiņode.
Platība 343,96 km2.
Iedzīvotāji (2010) 2 932.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 2 pagasti.     
Embūtes pagasts;
Vaiņodes pagasts;

VENTSPILS NOVADS;
Ventspils novads ir pašvaldība Kurzemes rietumos.
Robežojas ar Ventspils pilsētu, kā arī Dundagas, Talsu, Kuldīgas, Alsungas un Pāvilostas novadiem.
Centrs Ventspils.
Platība 2472 km2.
Iedzīvotāji (2010) 13 510.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 12 pagasti.
PILTENES PILSĒTA;  
Ances pagasts;
Jūrkalnes pagasts;
Piltenes pagasts;
Popes pagasts;
Puzes pagasts;
Tārgales pagasts;
Ugāles pagasts;
Usmas pagasts;
Užavas pagasts;
Vārves pagasts;
Ziru pagasts;
Zlēku pagasts;

 

LATGALES REĢIONS

Latgale ir kultūrvēsturisks novads Latvijā. Mūsdienu Latgales teritoriālā identitāte izsekojama kopš Jersikas ķēniņa valsts laikiem
12. un 13. gadsimta mijā, kas latīņu tekstos saukta par "Latviju" (Lettia), bet senkrievu rakstos par "Latgali" (Лотыголa).
Atšķirībā no pārējās Latvijas, kur dominējošā konfesija ir luterānisms, Latgalē dominējošā ir Romas katoļu baznīca.
Latgali no Sēlijas atdala Daugava, un no Vidzemes - Aiviekste un Pededze. Austrumos Latgale robežojas ar
Krievijas Federāciju, dienvidaustrumos ar Baltkrievijas Republiku, un dienvidos ar Lietuvas Republiku.
Latgales augstākais punkts atrodas 289 m virs jūras līmeņa (Lielais Liepu kalns).
Latgali kopā ar Augšzemi un Aukštaitijas reģionu Lietuvā reizēm sauc par
Baltijas Ezerzemi, jo to teritorijā ir vairāk par diviem tūkstošiem ezeru.
Reģionā atrodas Augšdaugavas un Daugavas loku  aizsargājamie ainavu apvidi.

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - DAUGAVPILS;
Daugavpils ir nacionālas nozīmes pilsēta Latvijā, atrodas Latgalē, valsts dienvidaustrumos pie Daugavas.
Latvijas otra lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita (2011. gadā tās iedzīvotāju skaits ir 102 496).  
Latgales plānošanas reģiona lielākā pilsēta, rūpniecības, izglītības centrs, kā arī nozīmīgs kultūras, sporta un atpūtas centrs.
Daugavpilī atrodas divi konsulāti: Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas.  
Pilsētai tās pastāvēšanas laikā bijuši vairāki nosaukumi: Dinaburga, Borisogļebska un Dvinska.
Pilsēta ir izvietota Austrumlatvijas zemienes dienvidaustrumu malā.
Pilsētas lielākā daļa atrodas senās Daugavas gultnē, kas tās teritorijā ir šaura.
Pilsēta izvietojusies Daugavas abos krastos. Upes garums pilsētas teritorijā ir aptuveni 16 km.  
Dzelzceļa stacija "Daugavpils" atrodas 218 km attālumā no Rīgas.
Attālums līdz Rīgai pa autoceļu A6 ir 232 km. Attālums līdz Lietuvas robežai ir 25 km,
līdz Baltkrievijas robežai 35 km, bet līdz Krievijas robežai 120 km.

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - RĒZEKNE;
Rēzekne ir Latvijas valsts nozīmes pilsēta, Rēzeknes  upes ielejā.
Visticamāk, ka nosaukumu pilsēta ieguvusi no upes.
Rēzekne ir izvietojas uz 7 pakalniem. Tā atrodas Latvijas austrumu daļas novada — Latgales centrā,
divu starptautisku transporta maģistrāļu — Sanktpēterburgas—Varšavas un Rīgas—Maskavas  — krustojumā.
Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, pilsētas loma rūpniecībā, kultūras un izglītības jomā nosaka Rēzeknes reģionālo un valstisko nozīmību.
Pilsētas tiesības Rēzeknei tika piešķirtas 1773. gadā.
Rēzekne atrodas 242 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas.
Rēzeknes pilsētas teritorijas platība ir  aptuveni 18 km².
Pilsētā dzīvo apmēram 35 tūkst. iedzīvotāju (35 782 2008. gadā).  
Augstākā vieta Rēzeknē sasniedz aptuveni 160 m, bet zemākā - 130 m virs Baltijas jūras līmeņa.

AGLONAS NOVADS;
Aglonas novads ir 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidots novads,
kurā apvienoti bijušā Preiļu rajona Aglonas un bijušā Krāslavas rajona Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagasti.
Centrs Aglona.
Platība 392,7 km2.
Iedzīvotāji (2010) 4426.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 4 pagasti.
Aglonas pagasts;
Grāveru pagasts;
Kastuļinas pagasts;
Šķeltovas pagasts;

BALTINAVAS NOVADS ;
Baltinavas novads ir pašvaldība Latgalē, 253 km no Rīgas Krievija pierobežā.
Lielākās apdzīvotās vietas ir Baltinava, Demerova, Obeļova, Žeikari.
Centrs Baltinava.
Platība 185 km2.
Iedzīvotāji (2010) 1351.
Izveidots 2009. gadā.

BALVU NOVADS ;
Balvu novads ir pašvaldība Latgalē. Novadā iekļauta Balvu pilsētas un 10 bijušā Balvu rajona pagasti.
Centrs Balvi.
Platība 1044,5 km2.
Iedzīvotāji (2010) 15 597.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 10 pagasti.
BALVU PILSĒTA;
Balvu pagasts;
Bērzkalnes pagasts;
Bērzpils pagasts;,
Briežuciema pagasts;
Krišjāņu pagasts;
Kubuļu pagasts;
Lazdulejas pagasts;
Tilžas pagasts;
Vectilzas pagasts;
Vīksnas pagasts;              

CIBLAS NOVADS ;
Ciblas novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Latgalē.
Centrs Blonti.
Platība 509,4 km2.
Iedzīvotāji (2010) 3309.
Izveidots 2000. gadā.
Teritoriālās vienības 5 pagasti.    
Ciblas pagasts;
Blontu pagasts;
Līdumnieku pagasts;
Pušmucovas pagasts;
Zvirgzdenes pagasts;

DAGDAS NOVADS ;
Dagdas novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Latgalē.
Novads izveidots, apvienojoties Dagdas pilsētai ar 10 bijušā Krāslavas rajona pagastiem.
Centrs Dagda.
Platība 948,8 km2.
Iedzīvotāji (2010) 9331.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 10 pagasti.
DAGDAS PILSĒTA;
Andrupenes pagasts;
Andzēļu pagasts;
Asūnes pagasts;
Bērziņu pagasts;
Dagdas padasts;
Ezernieku pagasts;
Konstantinovas pagasts;
Ķepovas pagasts;
Svariņu pagasts;
Šķaunes pagasts;

DAUGAVPILS NOVADS ;
Daugavpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienes, Latgales augstienes un
Augšzemes augstienes fizioģeogrāfiskajā apgabalā.
Centrs Daugavpils.
Iedzīvotāji (uz 01.01.2011.)  27 995.
Teritoriālās vienības 19 pagasti.
Ambeļu pagasts;
Biķernieku pagasts;
Demenes pagasts;
Dubnas pagasts;
Kalkunes pagasts;
Kalupes pagasts;
Laucesas pagasts;
Līksnas pagasts;
Maļinovas pagasts;
Medumu pagasts;
Naujenes pagasts;
Nīcgales pagasts;
Salienas pagasts;
Skrudalienas pagasts;
Sventes pagasts;
Tabores pagasts;
Vaboles pagasts;
Vecsalienas pagasts;
Višķu pagasts;

ILŪKSTES NOVADS ;
Ilūkstes novads ir pašvaldība Sēlijas dienvidaustrumu daļā.
Izveidota apvienojoties Daugavpils rajona Ilūkstes pilsētai, Pilskalnes, Šēderes un Bebrenes pagastam.
2009. gadā novadam pievienoti arī Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju.
Robežojas ar Lietuvu, Jēkabpils novadu, Aknīstes novadu un Daugavpils novadu.
Centrs Ilūkste.
Platība 648,4 km2.
Iedzīvotāji (2010) 9062.
Izveidots 2003. gadā.
Teritoriālās vienības 2 pilsētas un 6 pagasti.    
ILŪKSTES PILSĒTA;
SUBATES PILSĒTA;
Bebrenes pagasts;
Dvietes pagasts;
Eglaines pagasts;
Pilskalnes pagasts;
Prodes pagasts;
Šēderes pagasts;

KĀRSAVAS NOVADS ;
Kārsavas novads ir novads Latgales austrumos, kas izveidots  no vairākām bijušā Ludzas rajona pašvaldībām.
Kārsavas novads robežojas ar Balvu , Baltinavas , Rēzeknes ,Ciblas novadiem un Krievijas Federāciju 66 km garumā.
Lielākie ciemi novadā ir pagastu centri – Malnava, Mērdzene, Salnava, Goliševa, I Mežvidi.
Kārsavas novadu šķērso Eiropas nozīmes maģistrāles Varšava – Sanktpēterburga un
Valsts nozīmes autoceļa maģistrāle—A13 Ŗēzekne—Kārsava—Krievijas robeža’’.
Centrs Kārsava.
Platība 628,4 km2.
Iedzīvotāji (2010) 6941.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 5 pagasti.    
KĀRSAVAS PILSĒTA;
Goliševas pagasts;
Malnavas pagasts;
Mērdzenes pagasts;
Mežvidu pagasts;
Salnavas pagasts;

KRĀSLAVAS NOVADS ;
Krāslavas novads ir pašvaldība Latgales dienviddaļā un Sēlijas autrumdaļā.
Izveidota apvienojoties Krāslavas pilsētai un Krāslavas pagastam, tobrīd ietilpa Krāslavas rajonā.
Centrs Krāslava.
Platība 1078,4 km2.
Iedzīvotāji (2010) 19 811.
Izveidots 2001. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 11 pagasti.
KRĀSLAVAS PILSĒTA;
Aulejas pagasts;
Indras pagasts;
Izvaltas pagasts;
Kalniešu pagasts;
Kaplavas pagasts;
Krāslavas pagasts;
Kombuļu pagasts;
Piedrujas pagasts;
Robežnieku pagasts;
Skaistas pagasts;
Ūdrīšu pagasts;

LĪVĀNU NOVADS ;
Līvānu novads ir pašvaldība Latgales rietumu daļā, Daugavas krastā,
kurā apvienoti bijušā Preiļu rajona Līvānu novads  un Jersikas, Rudzātu un Sutru pagasti.
Centrs Līvāni.
Platība 624,6 km2.
Iedzīvotāji (2010) 14 046.
Izveidots 1999. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 5 pagasti.    
LĪVĀNU PILSĒTA;
Jersikas pagasts;
Rožupes pagasts;
Rudzātu pagasts;
Sutru pagasts;
Turku pagasts;

LUDZAS NOVADS ;
Ludzas novads ir pašvaldība Latgales austrumos, kas izveidota no daļas bijušā Ludzas rajona.
Centrs Ludza.
Platība 966 km2.
Iedzīvotāji (2010) 15 667.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 9 pagasti.
LUDZAS PILSĒTA;
Briģu pagasts;
Cirmas pagasts;
Isnaudas pagasts;
Istras pagasts;
Nirzas pagasts;
Ņukšu pagasts;
Pildas pagasts;
Pureņu pagasts;
Rundēnu pagasts;

PREIĻU NOVADS ;
Preiļu novads ir pašvaldība Preiļu rajona centrālajā daļā, Latgalē.
Novads izveidots apvienojot Preiļu pilsētu un agrākos Aizkalnes pagastu un Preiļu pagastu.
Centrs Preiļi.
Platība 365,3 km2.
Iedzīvotāji (2010) 11 764.
Izveidots 2000. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 4 pagasti.    
PREIĻU PILSĒTA;
Aizkalnes pagasts;
Pelēču pagasts;
Preiļu pagasts;
Saunas pagasts;

RĒZEKNES NOVADS ;
Rēzeknes novads ir pašvaldība pašā Latgales vidū, ko veido 25 bijušā Rēzeknes rajona pašvaldības.  
Rēzeknes novada lielākā daļa atrodas Latgales augstienē, tās ziemeļu un ziemeļrietumu nogāzē.
Novadā atrodas divi lielākie Latvijas ezeri – Lubāns un Rāznas ezers.
Centrs Rēzekne.
Platība 2 524,1 km2.
Iedzīvotāji (2010) 31 602.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 25 pagasti.
Audriņu pagasts;
Bērzgales pagasts;
Čornajas pagasts;
Dricānu pagasts;
Feimaņu pagasts;
Gaigalavas pagasts;
Griškānu pagasts;
Ilzeskalna pagasts;
Kantinieku pagasts;
Kaunatas pagasts;
Lendžu pagasts;
Lūznavas pagasts;
Mākoņkalna pagasts;
Maltas pagasts;
Nagļu pagasts;
Nautrēnu pagasts;
Ozolaines pagasts;
Ozolmuižas pagasts;
Pušas pagasts;
Rikavas pagasts;
Sakstagala pagasts;
Silmalas pagasts;
Stoļerovas pagasts;
Stružānu pagasts;
Vērēmu pagasts;

RIEBIŅU NOVADS ;
Riebiņu novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Latgales rietumu daļā.
Centrs Riebiņi.
Platība 630 km2.
Iedzīvotāji (2010) 6 179.
Izveidots 2004. gadā.
Teritoriālās vienības 6 pagasti.    
Galēnu pagasts;
Riebiņu pagasts;
Rušonas pagasts;
Silajāņu pagasts;
Sīļukalna pagasts;
Stabulnieku pagasts;

RUGĀJU NOVADS ;
Rugāju novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Latgales ziemeļu daļā,
kurā apvienoti bijušā Balvu rajona Rugāju un Lazdukalna pagasti.
Centrs Rugāji.
Platība 512 km2.
Iedzīvotāji (2010) 2 652.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 2 pagasti.
Lazdukalna pagasts;
Rugāju pagasts;

VĀRKAVAS NOVADS ;
Vārkavas novads ir izveidota pašvaldība Latgales centrālajā daļā,
kurā tika apvienoti bijušā Preiļu rajona Rožkalnu un Upmalas pagasti.
2009. gadā novadam pievienoja Vārkavas pagastu.
Robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem.
Centrs Vecvārkava.
Platība 288,9 km2.
Iedzīvotāji (2010) 2369.
Izveidots 2002. gadā.
Teritoriālās vienības 3 pagasti.    
Rožkalnu pagasts;
Upmalas pagasts;
Vārkavas pagasts;

VIĻAKAS NOVADS ;
Viļakas novads ir pašvaldība Latgales ziemeļaustrumos,
kurā apvienota bijušā Balvu rajona Viļakas pilsēta un seši pagasti.
Robežojas ar Alūksnes, Balvu un Baltinavas novadiem, kā arī Krievijas Pleskavas apgabalu.
Centrs Viļaka.
Platība 639,7 km2.
Iedzīvotāji (2010) 6 364.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 6 pagasti.
VIĻAKAS PILSĒTA;
Kupravas pagasts;
Medņevas pagasts;
Susāju pagasts;
Šķilbēnu pagasts;
Vecumu pagasts;
Žīguru pagasts;

VIĻANU NOVADS ;
Viļānu novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Latgales centrālajā daļā,
kurā apvienota bijušā Rēzeknes rajona Viļānu pilsēta, ka arī Dekšāres, Sokolku un Viļānu pagasti.
Centrs Viļāni.
Platība 285,1 km2.
Iedzīvotāji (2010) 7 098.
Izveidots 2009. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 3 pagasti.    
VIĻANU PILSĒTA;
Dekšāru pagasts;
Sokolku pagasts;
Viļānu pagasts;

ZILUPES NOVADS ;
Zilupes novads ir pašvaldība Latgales austrumos. Izveidota apvienojoties Zilupes pilsētai un Zaļesjes pagastam.
2009. gadā novadā iekļāva Lauderu un Pasienes pagastus.
Robežojas ar Ludzas un Dagdas novadiem, kā arī Krievijas Pleskavas apgabalu un Baltkrievijas Vitebskas apgabalu.
Centrs Zilupe.
Platība 308,9 km2.
Iedzīvotāji (2010) 3651.
Izveidots 2002. gadā.
Teritoriālās vienības 1 pilsēta un 3 pagasti.    
ZILUPES PILSĒTA;
Lauderu pagasts;
Pasienes pagasts;
Zaļesjes pagasts;

RĪGAS REĢIONS

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - RĪGA;  
Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un galvenais industriālais, darījumu, kultūras, sporta un finanšu centrs Baltijā,
kā arī nozīmīga ostas pilsēta.
Tā ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un trešā lielākā pilsēta (aiz Sanktpēterburgas un Stokholmas) visā Baltijas jūras reģionā.
Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā un tas ir ievērojams ar jūgendstila arhitektūru,
kurai pēc UNESCO viedokļa nav līdzīgu pasaulē. Rīga būs viena no 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētām.
Valsts Latvija.
Pirmoreiz minēta 12. gadsimtā, dibināta 1201. gadā, pilsētas tiesības 1225. gadā.
Platība - pilsēta 307,17 km² - sauszeme 258,67 km² - ūdens 48,5 km².
Iedzīvotāji (2010) 703 581.

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - JŪRMALA;
Jūrmala ir Latvijas lielākā kūrortpilsēta, kura atrodas Vidzemē, apmēram 25 kilometrus uz rietumiem no Rīgas.
 Jūrmala 32 km garumā stiepjas gar Rīgas līci un Lielupi.
Kūrortpilsēta no 19. gadsimta otrās puses. Latvijas PSR laikā bija viens no populārākajiem kūrortiem PSRS.
Mūsdienās pamazām atgūst kūrortpilsētas slavu, papildus kalpodams kā prestižs dzīvojamais rajons.
Valsts Latvija.
Pilsētas tiesības kopš 1959. gada.
Platība 100 km², iedzīvotāji (2011. gadā) 56 060.

ALOJAS NOVADS;
Alojas novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemē.
Novada izveidošanas gads: 2009.gads.
Teritoriālās vienības: 2 pilsētas un 2 pagasti.
Novada centrs: Alojas pilsēta.
Teritorijas platība: 626,59 km2.
Iedzīvotāju skaits: 6064 (2010.g.).
ALOJAS PILSĒTA;
STAICELES PILSĒTA;
Braslavas pagasts;
Brīvzemnieku pagasts;

ĀDAŽU NOVADS ;
Ādažu novads ir pašvaldība  Gaujas lejtecē.
Lielākās apdzīvotās vietas ir Ādaži , Alderi, Atari, Āņi, Baltezers,
Birznieki, Garkalne, Kadaga, Stapriņi, Divezeri, Iļķene, Eimuri.
Novada izveidošanas gads: 2006.gads.
Novada centrs: Ādaži.
Teritorijas platība: 162,9 km2.
Iedzīvotāju skaits: 9342 (2009. g.).

BABĪTES NOVADS ;
Babītes novads ir pašvaldība rietumos no Rīgas.  
Robežojas ar Rīgas un Jūrmalas pilsētām, kā arī Mārupes, Olaines, Jelgavas un Tukuma novadiem.
Novada izveidošanas gads: 2009.g.
Novada centrs: Piņķi.
Teritoriālās vienības: 2 pagasti.
Teritorijas platība: 241,7 km2.
Iedzīvotāju skaits: 8865 (2009.g.).
Babītes pagasts;
Salas pagasts;

BALDONES NOVADS ;
Baldones novads ir pašvaldība Latvijas centrālajā daļā.
Izvietojies Viduslatvijas zemienes Upmales paugurlīdzenumā, rietumu daļa — Tīreļu līdzenumā.
Vēsturiski Baldones novads ir atradies Zemgalē , bet 1923. gadā Baldones pagastu iekļāva Rīgas apriņķī.
Novada izveidošanas gads: 2009.g.
Novada centrs: Baldones pilsēta.
Teritoriālās vienības: 1 pisēta.
Teritorijas platība: 179,1 km2.
Iedzīvotāju skaits: 5502 (2009. g.).
BALDONES PILSĒTA;  

CARNIKAVAS  NOVADS;
Carnikavas novads ir pašvaldība pie Rīgas pilsētas ziemeļaustrumu robežas.
Novads atrodas Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastē no Kalngales līdz pat Lilastes upei.
Robežojas ar Rīgas pilsētu un Garkalnes, Ādažu un Saulkrastu novadiem. Novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas.
Novada izveidošanas gads: 2006.g.
Novada centrs: Carnikava.
Teritoriālās vienības: 1 pagasts.
Teritorijas platība: 80,2 km2.
Iedzīvotāju skaits: 6740 (2010. g.).
Carnikavas pagasts;

ENGURES NOVADS ;
Engures novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība.
Novads izveidots apvienojoties bijušā Tukuma rajona Engures pagastam, Smārdes pagastam un Lapmežciema novadam.
Novada izveidošanas gads: 2009.g.
Novada centrs: Smārde.
Teritoriālās vienības: 3 pagasti.
Teritorijas platība: 397,9 km2.
Iedzīvotāju skaits: 8058 (2009.g.).
Engures pagasts;
Lapmežciema pagasts;
Smārdes pagasts;

GARKALNES NOVADS;
Garkalnes novads ir pašvaldība pie Rīgas pilsētas austrumu robežas.
Lielākās apdzīvotās vietas ir Garkalne, Langstiņi, Bukulti, Priedkalne, Suži, Berģi, Upesciems.
Novada izveidošanas gads: 2006.g.
Teritorijas platība: 150,5 km2.
Teritoriālās vienības: 1 pagasts.
Novada centrs: Berģi.
Iedzīvotāju skaits: 6722 (2009. g.).
Garkalnes pagasts;

IKŠĶILES NOVADS ;
Ikšķiles novads ir pašvaldība Daugavas labajā krastā.
Novada izveidošanas gads: 2004.g.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta.
Novada centrs: Ikšķiles pilsēta.
Teritorijas platība: 132,1 km2.
Iedzīvotāju skaits: 9125 (2010. g.).
IKŠĶILES PILSĒTA;  

INČUKALNA NOVADS ;
Inčukalna novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība  
Novads izveidots apvienojoties Vangažu pilsētai un Inčukalna pagastam.
Novada izveidošanas gads: 2006.g.
Teritorijas platība: 112,2 km2.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta.
Novada centrs: Inčukalns.
Iedzīvotāju skaits: 8504 (2009. g.).
VANGAŽU PILSĒTA;  

JAUNPILS NOVADS ;
Jaunpils novads ir  izveidots apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastam.
Robežojas ar Kandavas, Brocēnu, Dobeles un Tukuma novadu.
Novada izveidošanas gads: 2009.g.
Novada centrs: Jaunpils pagasts.
Teritoriālās vienības: 2 pagasti.
Teritorijas platība: 210,2 km2.
Iedzīvotāju skaits: 2752 (2010. g.)
Jaunpils pagasts;
Viesatu pagasts;

KANDAVAS NOVADS ;
Kandavas novads ir pašvaldība Kurzemes austrumos.
Kandavas novads bija pirmais novads Latvijā.
Teritoriālajā reformā tika apvienoti Kandavas novads, Vānes pagasts un Zantes pagasts.
Novada izveidošanas gads: 1999.                                                                                                          
Novada centrs: Kandavas pilsēta.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 5 pagasti.
Teritorijas platība: 649 km2.
Iedzīvotāju skaits: 8153 (2009. g).
KANDAVAS PILSĒTA;   
Cēres pagasts;
Matkules pagasts;
Vānes pagasts;
Zantes pagasts;
Zemītes pagasts;

KRIMULDAS NOVADS ;
Krimuldas novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads, kurā apvienoti Krimuldas un Lēdurgas pagasts.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Novada centrs: Krimuldas pagasts.
Teritoriālās vienības: 2 pagasti.
Teritorijas platība: 338,7 km2.
Iedzīvotāju skaits: 5771 (2010.).
Krimuldas pagasts;
Lēdurgas pagasts;

ĶEGUMA NOVADS ;
Ķeguma novads atrodas Daugavas abos krastos.
Sākotnēji ietvēra Ķeguma pilsētu ar lauku teritoriju un Rembates pagastu,
bet pēc teritoriālās reformas novadam tika pievienots arī Birzgales pagasts,
bet lauku teritorija pārdēvēta par Tomes pagastu.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Novada centrs: Ķeguma pilsēta.
Teritoriālās vienības: 1 pisēta un 3 pagasti.
Teritorijas platība: 490 km2.
Iedzīvotāju skaits: 6279 (2010.).
ĶEGUMA PILSĒTA;   
Birzgales pagasts;
Rembates pagasts;
Tomes pagasts;

ĶEKAVAS NOVADS ;
Ķekavas novads ir novads Pierīgā,
kurā apvienotas Baložu pilsēta, Daugmales pagasts un Ķekavas pagasts.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Novada centrs: Ķekavas pilsēta.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 2 pagasti.
Teritorijas platība: 273,26 km2.
Iedzīvotāju skaits: 21501 (2010.).
BALOŽU PILSĒTA;  
Daugmales pagasts;
Ķekavas pagasts;

LIELVĀRDES NOVADS ;
Lielvārdes novads ir pašvaldība, kas izveidota, reorganizējot Lielvārdes pilsētu ar lauku teritoriju.
Novada izveidošanas gads: 2004.
Teritorijas platība: 225,7 km2.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 2 pagasti.
Novada centrs: Lielvārde.
Iedzīvotāju skaits: 11 466 (2009. g).
LIELVĀRDES PILSĒTA;   
Jumpravas pagasts;
Lēdmanes pagasts;

LIMBAŽU NOVADS ;
Limbažu novads ir pašvaldība, kurā apvienota Limbažu pilsēta un 7 pagasti.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Teritorijas platība: 1170 km2.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 7 pagasti.
Novada centrs: Limbažu pilsēta.
Iedzīvotāju skaits: 19 523 (2010.).
LIMBAŽU PILSĒTA;   
Katvaru pagasts;
Limbažu pagasts;
Pāles pagasts;
Skultes pagasts;
Umurgas pagasts;
Vidridžu pagasts;
Viļķenes pagasts;

MĀLPILS NOVADS ;
Mālpils novads ir pašvaldība, kura robežojas ar Ropažu, Siguldas, Amatas un Ogres novadiem.
Cauri novadam iet reģionālie autoceļi Garkalne—Alauksts  un Inciems—Sigulda—Ķegums.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Teritorijas platība: 220,91 km2.
Novada centrs: Mālpils.
Iedzīvotāju skaits: 4103 (2209. g).

MĀRUPES NOVADS ;
Mārupes novads ir pašvaldība pie Rīgas dienvidu robežas. Robežojas ar Rīgu, Babītes novadu un Olaines novadu.
Novada izveidošanas gads: 2009.                                                                                                                                              
Teritorijas platība: 103,9 km2.
Novada centrs: Mārupe.
Iedzīvotāju skaits: 14689 (2009. g).

OGRES NOVADS ;
Ogres novads ir pašvaldība, kurā ietilpst Ogres pilsēta un 9 pagasti.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Teritorijas platība: 993,4 km2.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 9 pagasti.
Novada centrs: Ogres pilsēta.
Iedzīvotāju skaits: 39 196.
OGRES PILSĒTA;   
Krapes pagasts;
Ķeipenes pagasts;
Lauberes pagasts;
Madlienas pagasts;
Mazozolu pagasts;
Meņģeles pagasts;
Ogresgala pagasts;
Suntažu pagasts;
Taurupes pagasts;

OLAINES NOVADS ;
Olaines novads ir Rīgas rajonā izveidots novads, kurā apvienota Olaines pilsēta un Olaines pagasts.
Robežojas ar Rīgas pilsētu un Ķekavas, Baldones, Iecavas, Ozolnieku, Jelgavas, Babītes un Mārupes novadiem.
Novada  izveidošanas gads: 2009.
Teritorijas platība: 296 km2.
Teritoriālās vienības: 1 pisēta.
Iedzīvotāju skaits 20 710 (2010.).
Novada centrs: Olaine.
OLAINES PILSĒTA;  


ROPAŽU NOVADS ;
Ropažu novads ir pašvaldība  Lielās Juglas krastos.
Robežojas ar Inčukalna, Siguldas, Mālpils, Ogres, Ikšķiles, Salaspils, Stopiņu un Garkalnes novadiem.
Novada  lielākā apdzīvotā vieta ir Ropaži. Novadā ir vēl 5 ciemi: Zaķumuiža, Silakrogs, Mucenieki, Tumšupe, Kākciems.
Novada izveidošanas gads: 2005.
Teritorijas platība: 326,4 km2.
Novada centrs: Ropaži.
Iedzīvotāju skaits: 6956 (2010. g).


SALACGRĪVAS NOVADS ;
Salacgrīvas novads ir  teritoriālās reformas rezultātā izveidota pašvaldība,
kurā tika apvienoti bijušā Limbažu rajona Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju,
Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju un Liepupes pagasts.
Robežojas ar Alojas un Limbažu novadiem un Igaunijas Pērnavas apriņķi.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Teritoriālās vienības: 2 pilsētas un1 pagasts.
Teritorijas platība: 312,8 km2.
Novada centrs: Salacgrīvas pilsēta.
Iedzīvotāju skaits: 9482 (2009. g.).
SALACGRĪVAS PILSĒTA;   
AINAŽU PILSĒTA;    
Liepupes pagasts;

SALASPILS NOVADS ;
Salaspils novads ir pašvaldība Latvijas centrālajā daļā,  robežojas ar galvaspilsētu Rīgu rietumos,
Stopiņu novadu un Ropažu novadu ziemeļos, Ikšķiles novadu un Ķeguma novadu austrumos un
Ķekavas novadu dienvidos.
Lielākās apdzīvotās vietas: Salaspils, Saulkalne, Acone, Cekule, Dole, Mežezeri, Stopiņi.
Salaspils novada teritorijai cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga — Daugavpils.
Salaspils novadu šķēros arī autoceļi A6 (Rīga—Daugavpils—Krāslava), A4 un A5 (Rīgas apvedceļš),
reģionālais autoceļš P5 (Ulbroka—Ogre).
Novada izveidošanas gads: 2004.                                                                                                                            
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta.
Teritorijas platība: 127 km2.
Novada centrs: Salaspils pilsēta.
Iedzīvotāju skaits: 22810 (2009. g).
SALASPILS PILSĒTA;   

SAULKRASTU NOVADS ;
Saulkrastu novads ir pašvaldība Rīgas jūras līča krastā.
Izveidota  reorganizējot Saulkrastu pilsētu ar lauku teritoriju par novadu.
Robežojas ar Limbažu, Sējas, Ādažu un Carnikavas novadiem.
Novada izveidošanas gads: 2009.                                                                                                       
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta.
Teritorijas platība: 47,7 km2.
Novada centrs: Saulkrastu pilsēta.
Iedzīvotāju skaits: 6082 (2009. g).
SAULKRASTU PILSĒTA;   

SĒJAS NOVADS ;
Sējas novads ir pašvaldība  Gaujas lejteces labajā krastā.
Robežojas ar Ādažu, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un pa Gauju ar Inčukalna novadiem.  
Lielākās apdzīvotās vietas ir Pabaži , Loja , Murjāņi.
Novada izveidošanas gads: 2009.
Novada centrs: Loja.
Teritorijas platība: 230 km2.
Iedzīvotāju skaits: 2464 (2009. g).

SIGULDAS NOVADS ;
Siguldas novads ir pašvaldība Gaujas kreisajā krastā.
Robežojas ar Krimuldas, Līgatnes, Amatas, Mālpils, Ropažu un Inčukalna novadiem.
Novada izveidošanas gads: 2003.                                                                                                                           
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 3 pagasti.
Novada centrs: Sigulda.
Teritorijas platība: 360,3 km2.
Iedzīvotāju skaits: 17 820 (2010.).
SIGULDAS PILSĒTA;    
Allažu pagasts;
Mores pagasts;
Siguldas pagasts;

STOPIŅU NOVADS ;
Stopiņu novads ir pašvaldība Rīgas austrumu pievārtē.
Robežojas ar Garkalnes, Ropažu un Salaspils novadiem, kā arī Rīgas pilsētu.
Pagastu šķērso Valsts nozīmes ceļi A4 (Rīgas apvedceļš), A6, P2, P4 un P5,
kā arī dzelzceļa līnijas Rīga - Daugavpils un Rīga - Ērgļi.
Novadā ir 4 dzelzceļa stacijas — Acone, Saurieši, Cekule un Rumbula.
Novada izveidošanas gads: 2003.
Teritorijas platība: 53,5 km2.
Novada centrs: Stopiņi.
Iedzīvotāju skaits: 9 708 (2009. g).

TUKUMA NOVADS ;
Tukuma novads tika izveidots apvienojot bijušā Tukuma rajona Tukuma pilsētu un desmit pagastus.
Novads robežojas ar Engures, Rojas, Kandavas, Jaunpils, Dobeles, Jelgavas un Babītes novadiem, kā arī Jūrmalas pilsētu.
Novada izveidošanas gads: 2009.                                                                                                                                            
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 10 pagasti.   
Teritorijas platība: 1199,7 km2.
Novada centrs: Tukuma pilsēta.
Iedzīvotāju skaits: 54 555 (2009. g).
TUKUMA PILSĒTA;    
Degoles pagasts;
Džūkstes pagasts;
Irlavas pagasts;
Jaunsātu pagasts;
Lestenes pagasts;
Pūres pagasts;
Sēmes pagasts;
Slampes pagasts;
Tumes pagasts;
Zentenes pagasts;
 

VIDZEMES REĢIONS

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA VALMIERA;  
Valmiera ir viena no senākajām Latvijas pilsētām, Hanzas savienības locekle, šobrīd Vidzemes plānošanas reģiona lielākā pilsēta.
Valsts Latvija.
Pilsētas tiesības kopš 1323. gada.
Platība kopējā 18,18 km
Iedzīvotāji (2010. gadā) kopā 27 217.

ALŪKSNES NOVADS;
Alūksnes novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Latvijas ziemeļaustrumos.
Centrs: Alūksne.
Platība: 1699,8[1] km2.
Iedzīvotāji (2009): 19 221.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 15 pagasti.
ALŪKSNES PILSĒTA;  
Alsviķu pagasts;
Annas pagasts;
Ilzenes pagasts;
Jaunalūksnes pagasts;
Jaunannas pagasts;
Jaunlaicenes pagasts;
Kalncempju pagasts;
Liepnas pagasts;
Malienas pagasts;
Mālupes pagasts;
Mārkalnes pagasts;
Pededzes pagasts;
Veclaicenes pagasts;
Zeltiņu pagasts;
Ziemeru pagasts;

AMATAS NOVADS;  
Amatas novads ir pašvaldība Vidzemē.
Apdzīvotās vietas: Agra, Amata, Amatas skola, Aparnieki, Āraiši, Bille,
Doles, Drabeši, Ģikši, Ieriķi, Kārļi, Līvi, Meijermuiža, Melturi,
Mūrnieki, Rāceņi, Rencēni, Vāļukalns, Velmeri, Zāģeri.
Centrs: Drabešu pagasta «Ausmās».
Platība: 741,8 km2.
Iedzīvotāji (2010): 6357.
Izveidots: 2000. gadā.
Teritoriālās vienības: 5 pagasti.    
Amatas pagasts;
Drabešu pagasts;
Nītaures pagasts;
Skujenes pagasts;
Zaubes pagasts;

APES NOVADS;
Apes novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemē.
Robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Igaunijas Valgas un Veru apriņķiem.
Centrs: Ape.
Platība: 545,1 km2.
Iedzīvotāji (2010): 4287.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 4 pagasti.    
APES PILSĒTA;  
Apes pagasts;
Gaujienas pagasts;
Trapenes pagasts;
Virešu pagasts;

BEVERĪNAS NOVADS;
Beverīnas novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemē.
Centrs: Mūrmuiža, Kauguru pagastā.
Platība: 301,8[1] km2.
Iedzīvotāji (2010): 3553.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 3 pagasti.    
Brenguļu pagasts;
Kauguru pagasts;
Trikātas pagasts;

BURTNIEKU NOVADS;
Burtnieku novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemes ziemeļu daļā.
Centrs: Burtnieki.
Platība: 710,1[1] km2.
Iedzīvotāji (2010): 8487.
Izveidots: 2006. gadā.
Teritoriālās vienības: 6 pagasti.    
Burtnieku pagasts;
Ēveles pagasts;
Matīšu pagasts;
Rencēnu pagasts;
Valmieras pagasts;
Vecates pagasts;

CESVAINES NOVADS;
Cesvaines novads ir pašvaldība Vidzemē.
Centrs: Cesvaine.
Platība: 190,5 km2.
Iedzīvotāji (2010): 3114.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 1 pagasts.    
CESVAINES PILSĒTA;
Cesvaines pagasts;

CĒSU NOVADS;
Cēsu novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemē.
Centrs: Cēsis.
Platība: 171,7[1] km2.
Iedzīvotāji (2010): 19 671.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 1 pagasts.    
CĒSU PILSĒTA;  
Vaives pagasts;

ĒRGĻU NOVADS;
Ērgļu novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemes vidienē.
Centrs: Ērgļi.
Platība: 379,5 km2.
Iedzīvotāji (2010): 3535.
Izveidots: 2006. gadā.
Teritoriālās vienības: 3 pagasti.     
Ērgļu pagasts;
Jumurdas pagasts;
Sausnējas pagasts;

GULBENES NOVADS;  
Gulbenes novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemē.
Centrs: Gulbene.
Platība: 1876,1 km2.
Iedzīvotāji (2010): 25 073.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 13 pagasti.
GULBENES PILSĒTA;  
Beļavas pagasts;
Daukstu pagasts;
Druvienas pagasts;
Galgauskas pagasts;
Jaungulbenes pagasts;
Lejasciema pagasts;
Litenes pagasts;
Lizuma pagasts;
Līgo pagasts;
Rankas pagasts;
Stāmerienas pagasts;
Stradu pagasts;
Tirzas pagasts;

JAUNPIEBALGAS NOVADS;
Jaunpiebalgas novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemē.
Centrs: Jaunpiebalga.
Platība: 251 km2.
Iedzīvotāji (2010): 2671.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 2 pagasti.    
Jaunpiebalgas pagasts;
Zosēnu pagasts;

KOCĒNU NOVADS;  
Kocēnu novads ir administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidota pašvaldība, kurā apvienoti pieci agrākā Valmieras rajona pagasti:
Centrs: Kocēni.
Platība: 498,1 km2.
Iedzīvotāji (2010): 7018.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 5 pagasti.    
Bērzaines pagasts;
Dikļu pagasts;
Kocēnu pagasts;
Vaidavas pagasts;
Zilākalna pagasts

LĪGATNES NOVADS;
Līgatnes novads ir pašvaldība Vidzemē, kurā apvienota Līgatnes pilsēta un Līgatnes pagasts.
Centrs: Līgatne.
Platība: 167,7 km2.
Iedzīvotāji (2010): 4045.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 1 pagasts.    
LĪGATNES PILSĒTA;  
Līgatnes pagasts;

LUBĀNAS NOVADS;
Lubānas novads ir pašvaldība Vidzemes austrumu daļā, Aiviekstes krastā.
Centrs: Lubāna.
Platība: 346,9 km2.
Iedzīvotāji (2010): 2851.
Izveidots: 2007. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 1 pagasts.    
LUBĀNAS PILSĒTA;  
Indrānu pagasts;

MADONAS NOVADS;  
Madonas novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidaustrumos.
Centrs: Madona.
Platība: 2153,4 km2.
Iedzīvotāji (2010): 27 732.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 14 pagasti.
MADONAS PILSĒTA;  
Aronas pagasts;
Barkavas pagasts;
Bērzaunes pagasts;
Dzelzavas pagasts;
Kalsnavas pagasts;
Lazdonas pagasts;
Liezēres pagasts;
Ļaudonas pagasts;
Mārcienas pagasts;
Mētrienas pagasts;
Ošupes pagasts;
Praulienas pagasts;
Sarkaņu pagasts;
Vestienas pagasts;

MAZSALACAS NOVADS;
Mazsalacas novads ir  teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Vidzemes ziemeļu daļā.
Centrs: Mazsalaca.
Platība: 417 km2.
Iedzīvotāji (2010): 3953.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 4 pagasti.    
MAZSALACAS PILSĒTA;
Mazsalacas pagasts;
Ramatas pagasts;
Sēļu pagasts;
Skaņkalnes pagasts

NAUKŠĒNU NOVADS;
Naukšēnu novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Vidzemes ziemeļu daļā,
kurā apvienoti bijušā Valmieras rajona Naukšēnu pagasts un Ķoņu pagasts.
Centrs: Naukšēni.
Platība: 281 km2.
Iedzīvotāji (2010): 2291.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 2 pagasti.    
Ķoņu pagasts;
Naukšēnu pagasts;

PĀRGAUJAS NOVADS;  
Pārgaujas novads ir pašvaldība Vidzemes centrālajā daļā, kurā apvienoti  Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasti.
Robežojas ar Krimuldas, Limbažu, Kocēnu, Priekuļu, Cēsu, Amatas un Līgatnes novadiem.
Centrs: Stalbe.
Platība: 487,5 km2.
Iedzīvotāji (2010): 4425.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 3 pagasti.    
Raiskuma pagasts;
Stalbes pagasts;
Straupes pagasts;

PRIEKUĻU NOVADS;  
Priekuļu novads pašvaldība Vidzemes centrālajā daļā, Gaujas kreisajā krastā.
Robežojas ar Cēsu, Pārgaujas, Kocēnu, Beverīnas, Smiltenes, Raunas un Vecpiebalgas novadiem.
Centrs: Priekuļi.
Platība: 301,8 km2.
Iedzīvotāji (2010): 9393.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 4 pagasti.    
Liepas pagasts;
Mārsnēnu pagasts;
Priekuļu pagasts;
Veselavas pagasts;

RAUNAS NOVADS;
Raunas novads ir teritoriālās reformas rezultātā izveidota pašvaldība Vidzemē,
kurā apvienoti bijušā Cēsu rajona Raunas un Drustu pagasti.
Robežojas ar Priekuļu, Smiltenes, Gulbenes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadiem.
Centrs: Rauna.
Platība: 309 km2.
Iedzīvotāji (2010): 4 008.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 2 pagasti.    
Drustu pagasts;
Raunas pagasts;


RŪJIENAS NOVADS;
Rūjienas novads ir pašvaldība Vidzemes ziemeļu daļā,
kurā apvienota bijušā Valmieras rajona Rūjienas pilsēta un četri pagasti.
Centrs: Rūjiena.
Platība: 352,2 km2.
Iedzīvotāji (2010): 6 144.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 4 pagasti.    
RŪJIENAS PILSĒTA;  
Ipiķu pagasts;
Jeru pagasts;
Lodes pagasts;
Vilpulkas pagasts

SMILTENES NOVADS;
Smiltenes novads ir pašvaldība Vidzemes vidienē, kurā  apvienoja Smiltenes pilsētu un astoņus pagastus.
Robežojas ar Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Beverīnas novads un Strenču novadiem.
Centrs: Smiltene.
Platība: 949 km2.
Iedzīvotāji (2010): 14 276.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 8 pagasti.  
SMILTENES PILSĒTA;  
Bilskas pagasts;
Blomes pagasts;
Brantu pagasts;
Grundzāles pagasts;
Launkalnes pagasts;
Palsmanes pagasts;
Smiltenes pagasts;
Variņu pagasts;

STRENČU NOVADS;
Strenču novads ir pašvaldība Vidzemes ziemeļaustrumos.
Robežojas ar Valkas, Smiltenes, Beverīnas un Burtnieku novadiem.
Centrs: Strenči.
Platība: 375,73 km2.
Iedzīvotāji (2010): 4 192.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 2 pilsētas un 2 pagasti.    
STRENČU PILSĒTA;  
SEDAS PILSĒTA;  
Jērcēnu pagasts;
Plāņu pagasts;

VALKAS NOVADS;
Valkas novads ir  teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads Vidzemes ziemeļaustrumos,
kurā apvienoti bijušā Valkas rajona Valkas pilsēta un pieci pagasti.
Centrs: Valka.
Platība: 908 km2.
Iedzīvotāji (2010): 10 513.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 5 pagasti.    
VALKAS PILSĒTA;  
Ērģemes pagasts;
Kārķu pagasts;
Valkas pagasts;
Vijciema pagasts;
Zvārtavas pagasts;

VECPIEBALGAS NOVADS;  
Vecpiebalgas novads ir pašvaldība Vidzemes vidienē, kurā  apvienoti pieci  pagasti.
Robežojas ar Amatas, Cēsu, Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Jaunpiebalgas, Madonas, Ērgļu un Ogres novadiem.
Centrs: Vecpiebalga.
Platība: 542,5 km2.
Iedzīvotāji (2010): 4 781.
Izveidots: 2008. gadā.
Teritoriālās vienības: 5 pagasti.    
Dzērbenes pagasts;
Inešu pagasts;
Kaives pagasts;
Taurenes pagasts;
Vecpiebalgas pagasts;

VARAKĻĀNU NOVADS;  
Varakļānu novads ir pašvaldība kurā apvienota Varakļānu pilsēta un Murmastienes un Varakļānu pagasti.
Robežojas ar Madonas, Viļānu, Riebiņu un Krustpils novadiem.
Centrs: Varakļāni.
Platība: 279 km2.
Iedzīvotāji (2010): 3 915.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 2 pagasti.    
VARAKĻĀNU PILSĒTA;  
Murmastienes pagasts;
Varakļānu pagasts;

ZEMGALES REĢIONS

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - JELGAVA;  
Jelgava ir pilsēta Latvijas centrālajā daļā, Zemgalē, 43 km no Rīgas pie Lielupes un tās attekas Driksas.
Veidojusies, sākot no 13. gadsimta vidus, kad Livonijas ordenis šeit uzcēla komtura pili.
Pilsētas tiesības ieguva 1573. gadā un ilgu laiku bijusi Kurzemes un Zemgales hercogistes (vēlāk Kurzemes guberņas) galvaspilsēta.
Valsts Latvija.
Pilsētas tiesības kopš 1573. gada.
Platība kopējā 60,1 km².
Iedzīvotāji (2011. gadā) kopā 64 516.

REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTA - JĒKABPILS;  
Jēkabpils ir pilsēta Latvijas dienvidaustrumu daļā, Daugavas abos krastos.
Pašreizējā teritorija izveidota 1962. gadā, apvienojot Jēkabpili Daugavas kreisajā krastā ar Krustpili labajā krastā.
Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta 143 km attālumā no Rīgas.
Valsts  Latvija.
Pilsētas tiesības no 1670. gada.
Platība kopējā 23 km².
Iedzīvotāji (2011) kopā 26 284.

AIZKRAUKLES NOVADS;
Aizkraukles novads ir pašvaldība  pie Daugavas upes.
Izveidots administratīvi teritoriālās reformas gaitā, apvienojot Aizkraukles pilsētu un Aizkraukles pagastu.
Centrs: Aizkraukle.
Platība: 102,3[1] km2.
Iedzīvotāji (2010): 9986.
Izveidots: 2001. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 1 pagasts.    
AIZKRAUKLES PILSĒTA;
Aizkraukles pagasts;

AKNĪSTES NOVADS;
Aknīstes novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība.
Centrs: Aknīste.
Platība: 285 km2.
Iedzīvotāji (2010): 3236.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 3 pagasti.
AKNĪSTES  PILSĒTA;
Aknīstes pagasts;
Asares pagasts;
Gārsenes pagasts;

AUCES NOVADS;
Auces novads ir pašvaldība Zemgalē.
Robežojas ar Saldus, Brocēnu, Dobeles un Tērvetes novadiem, kā arī Lietuvas Šauļu apriņķi.
Centrs: Auce.
Platība: 517,8[1] km2.
Iedzīvotāji (2010): 8564.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 6 pagasti.    
AUCES PILSĒTA;
Bēnes pagasts;
Īles pagasts;
Lielauces pagasts;
Ukru pagasts;
Vecauces pagasts;
Vītiņiu pagasts;

BAUSKAS NOVADS;
Bauskas novads ir pašvaldība Zemgalē.
Novadā iekļauta Bauskas pilsēta un 8 bijušā Bauskas rajona pagasti.
Centrs: Bauska.
Platība: 784,9 km2.
Iedzīvotāji (2010): 28 028.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 8 pagasti.    
BAUSKAS PILSĒTA;
Brunavas pagasts;
Ceraukstes pagasts;
Codes pagasts;
Dāviņu pagasts;
Gailīšu pagasts;
Īslīces pagasts;
Mežotnes pagasts;
Vecsaules pagasts;

DOBELES NOVADS,
Dobeles novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Zemgalē.
Centrs: Dobele.
Platība: 889,7 km2.
Iedzīvotāji (2009): 24 390.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 10 pagasti.
DOBELES PILSĒTA;
Annenieku pagasts;
Auru pagasts;
Bērzes pagasts;
Bikstu pagasts;
Dobeles pagasts;
Jaunbērzes pagasts;
Krimūnu pagasts;
Naudītes pagasts;
Penkules pagasts;
Zebrenes pagasts;

IECAVAS NOVADS;  
Iecavas novads ir pašvaldība Zemgalē.
Robežojas ar Bauskas, Vecumnieku, Ozolnieku, Baldones un Olaines novadiem.
Centrs: Iecava.
Platība: 311,6 km2.
Iedzīvotāji (2010): 9818.
Izveidots: 2003. gadā.

JAUNJELGAVAS NOVADS;
Jaunjelgavas novads ir pašvaldība Sēlijā, Daugavas kreisajā krastā.
Centrs: Jaunjelgava.
Platība: 685 km2.
Iedzīvotāji (2010): 6486.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 1 pilsēta un 6 pagasti.
JAUNJELGAVAS PILSĒTA;
Daudzeses pagasts;
Seces pagasts;
Sērenes pagasts;
Staburaga pagasts;
Sunākstes pagasts;

JELGAVAS NOVADS;
Jelgavas novads ir pašvaldība Zemgalē, Lielupes abos krastos.
Centrs: Jelgava.
Platība: 1319 km2.
Iedzīvotāji (2010): 27 103.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 13 pagasti.
Elejas pagasts;
Glūdas pagasts;
Jaunsvirlaukas pagasts;
Kalnciema pagasts;
Lielplatones pagasts;
Līvbērzes pagasts;
Platones pagasts;
Sesavas pagasts;
Svētes pagasts;
Valgundes pagasts;
Vilces pagasts;
Vircavas pagasts;
Zaļenieku pagasts;

JĒKABPILS NOVADS;
Jēkabpils novads ir pašvaldība Sēlijā.
Centrs: Jēkabpils.
Platība: 906 km2.
Iedzīvotāji (2010): 5747.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 7 pagasti.
Ābeļu pagasts;
Dignājas pagasts;
Dunavas pagasts;
 Kalna pagasts‎;
Leimaņu pagasts;
Rubenes pagasts;
Zasas pagasts;

KOKNESES NOVADS;
Kokneses novads ir  teritoriālās reformas rezultātā izveidots novads,
kurā tika apvienoti bijušā Aizkraukles rajona pagasti.
Centrs: Koknese.
Platība: 360,6 km2.
Iedzīvotāji (2010): 6036.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 3 pagasti.    
Bebru pagasts;
Iršu pagasts;
Kokneses pagasts;

KRUSTPILS NOVADS;
Krustpils novads ir pašvaldība ,
kurā apvienoti seši bijušā Jēkabpils rajona ziemeļu un austrumu daļas pagasti Daugavas labajā krastā.
Platība: 812,2 km2.
Iedzīvotāji (2010): 6 680.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 6 pagasti.
Atašienes pagasts;
Krustpils pagasts;
Kūku pagasts;
Mežāres pagasts;
Variešu pagasts;
Vīpes pagasts;

NERETAS NOVADS;
Neretas novads ir pašvaldība Sēlijas dienvidrietumos.
Centrs: Nereta.
Platība: 645,5 km2.
Iedzīvotāji (2010): 4383.
Izveidots: 2009. gadā.
Teritoriālās vienības: 4 pagasti.
Mazzalves pagasts;
Neretas pagasts;
Pilskalnes pagasts;
Zalves pagasts;

OZOLNIEKU NOVADS;
Ozolnieku novads ir pašvaldība Zemgalē, kas tika izveidota
 apvienojoties Ozolnieku un Cenu pagastiem, bet 2009. gadā tam pievienojās arī Sidrabenes pagasts.&